Ruimtelijk-economisch advies

Gemeentelijke overheden leggen beleid vast in beleidsnota's. Op ruimtelijk-economisch gebied kunnen wij deze werkzaamheden uit handen nemen. Vaak gaat het om een uitgebreide detailhandelsvisie of een horecanota. Ook worden wij ook ingeschakeld bij het uitwerken van onderdelen hiervan, zoals het opstellen van uitstallingen- of terrassenbeleid. In alle gevallen streven wij naar breed gedragen beleidsstukken.

• Detailhandelsvisies • Distributie-planologisch onderzoek • Horecanota's

 

Winkelstraatmanagement en gebiedsmanagement

Winkelstraatmanagement en gebiedsmanagement moet leiden tot het duurzaam verbeteren van het economisch functioneren van winkelgebieden. Voor consumenten wordt het aantrekkelijker om er te winkelen, voor ondernemers stijgen de omzetten en voor vastgoedeigenaren leidt dit tot een positieve waardeontwikkeling van hun bedrijfsonroerend goed. Vergelijkbare functies zijn vastgoedcoördinator (wanneer de focus ligt op het verbeteren van het (commercieel) vastgoed in een gebied) of coördinator wijkeconomie (wanneer het niet (alleen) om winkels maar ook om andere bedrijven gaat).

• Verbeteren functioneren en revitaliseren van winkelgebieden • Verbeteren wijkeconomie

 

Vastgoedbeheer

Veel woningcorporaties en gemeentelijke overheden zijn eigenaar van bedrijfsonroerend goed, veelal winkels en horecazaken in de plinten van woongebouwen. Regelmatig blijkt dat dit bedrijfsonroerend goed (BOG) achterstallig onderhoud vertoont, door bijvoorbeeld ijzeren rolluiken een onvriendelijke uitstraling heeft of bezoekers aantrekt die voor overlast zorgen. Op deze manier levert het bedrijfsonroerend goed geen positieve bijdrage aan het woonklimaat. Areaal Advies ondersteunt pandeigenaren die 'pareltjes in de buurt' willen maken van hun bedrijfsonroerend goed. Wij begeleiden huurders en eigenaren bij renovatieprojecten, sluiten renovatieovereenkomsten met huurders, zorgen dat ongewenste functies plaats maken voor ondernemers met hart voor de zaak en de buurt.

 

Lijnmanagement en organisatieadvies

Overheden en woningcorporaties schakelen Areaal Advies in om de interne bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Wij geven organisatieadvies, voeren reorganisaties door en geven tijdelijk leiding aan afdelingen, sectoren of teams. Ook treden wij op als coach van medewerkers en leidinggevenden.

 

Projectmanagement

Areaal Advies wordt regelmatig gevraagd voor het uitvoeren van project- of programmamanagement. Wij zijn in staat projecten te realiseren binnen vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van begroting, projectplanning en kwaliteit. Wij hechten veel belang aan communicatie met belanghebbenden zowel binnen als buiten de organisatie.

 

Interimwerkzaamheden

Wij bieden een professionele oplossing voor situaties waarin extra kennis en menskracht nodig is. Door onze expertise en ervaring vinden we snel onze weg in een organisatie en kunnen wij worden ingezet op projectbasis of als tijdelijke vervanging bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof.