...

26 juli 2011


Knuffelwinkels antwoord op leegstand?


De merkwaardige paradox van de Nederlandse winkelstraten: door de enorme filialisering lijken alle binnensteden op elkaar. Consumenten hebben hier kritiek op, maar als een bekende keten ontbreekt wordt dat als een gemis gezien. Schaalvergroting heeft ook z'n weerslag op het vastgoed: grote panden zijn nodig om de ruimtebehoefte van de ketens te faciliteren. Groot-groter-grootst lijkt vaak het devies.

 

Aan de andere kant zien we in wat we vaak 'de aanloopstraten' noemen een ander winkelmilieu ontstaan. Hier nauwelijks winkelketens, maar juist veel zelfstandig ondernemers met een onderscheidend winkelconcept, aanbod en/of aanpak. Geen supermarkten, nauwelijks drogisterijen, maar wel veel leuke horecatentjes waar goede koffie wordt geschonken. Kortom, consumenten stellen 'beleving' centraal.

 

In een analyse van DTZ Zadelhoff worden de kenmerken genoemd van de zogenaamde 'knuffelstraten': nauwelijks dagelijkse goederen; veel mode en luxe (denk aan kleding, sieraden, antiek) en een substantieel gedeelte leisure: restaurants, koffietentjes en kunstgalerieën. Dit alles voor het overgrote deel gedreven door zelfstandig ondernemers, in winkelpanden die meestal niet groter zijn dan 100 m².

 

Het bekendste voorbeeld van een dergelijk winkelgebied zijn De 9 Straatjes in Amsterdam. Er zijn echter veel meer steden met winkelstraten met dezelfde potentie. Wel moet worden bedacht dat min of meer spontane en autonome ontwikkelingen als De 9 Straatjes niet zomaar te kopiëren zijn. De staat en uitstraling van het vastgoed, de eigendomssituatie, het imago van het gebied maar vooral het ondernemerschap van de winkeliers zijn enkele factoren die heel bepalend kunnen zijn.

 

Daar waar al iets gaande is kan de ontwikkeling natuurlijk wel worden gestimuleerd. Zoals zo vaak hebben de eigenaren van het vastgoed hierbij letterlijk de sleutel in handen. Een zorgvuldig selectiebeleid als het gaat om nieuwe huurders en het afsluiten van een passend huurcontract met daarin de juiste (aanvullende) bepalingen zijn hierbij essentieel.


STUUR DOOR | DELEN >
STEL EEN VRAAG N.A.V. DIT BERICHT >
NIEUWS OVERZICHT >