Toekomst van het winkellandschap

Op 24 januari hield Locatus een congres over de toekomst van het winkellandschap. Drie vakinhoudelijke sprekers waren het over het algemeen wel met elkaar eens dat het overschot aan winkelmeters verder zal oplopen, maar dat het met name op de A1-locaties zo'n vaart allemaal niet loopt.

Lees verder

Speelruimte corporaties ingeperkt door nieuwe Europese regels

Met de invoering van de staatssteunregels per 1 januari 2011 wordt het voor woningcorporaties lastiger om zich in te zetten voor de wijkaanpak. Deze regels stellen strengere voorwaarden aan de investeringen van corporaties in maatschappelijke voorzieningen.

Lees verder

Coördineren van vastgoed in Amsterdamse Transvaalbuurt

De Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost is een van de 40 aandachtswijken in Nederland. Het is een buurt die gebouwd is aan het einde van de 19e eeuw. Ellen Borgmeijer van Areaal Advies werkt als vastgoedcoördinator in deze wijk.

Lees verder