Ruimtelijk-economisch onderzoek & advies

Op ruimtelijk-economisch gebied kunnen wij ondersteuning bieden bij onderzoek, beleid- en visievorming. We doen onderzoek naar en geven advies over winkelgebieden, detail- en ambulante handel, wijkeconomie, recreatie en toerisme. We stellen beleidsadviezen op en houden ons bezig met de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld door middel van gebiedsmanagement en interim-werkzaamheden. Vaak gaat het om een uitgebreide detailhandelsvisie of een horecanota met bijbehorende uitvoeringsagenda. In alle gevallen streven wij naar breed gedragen beleidsstukken.

 

We zijn in centrum- en winkelgebieden te vinden, waar we passantentellingen en consumentenonderzoek uitvoeren. De uitkomsten verwerken we in aantrekkelijke en bondige rapportages met heldere adviezen en actielijstjes. Voor commerciële partijen doen wij vestigingsonderzoek, bijvoorbeeld door middel van op maat gemaakte locatiescans. Zo brengen we een eerste verkenning en de marktpotentie van een locatie in kaart.

 

Vastgoedmanagement

Voor woningcorporaties, gemeentelijke overheden en commerciële vastgoedeigenaren werken we aan de beleving en kwaliteit van het commercieel- en maatschappelijk vastgoed, om zo een positieve bijdrage te leveren aan het woonklimaat. De ruimtelijk-economische kennis en de ervaring op het gebied van vastgoedbeheer binnen Areaal Advies zorgt voor een unieke en sterke combinatie. Hierdoor overzien wij het geheel, terwijl we op pandniveau het verschil maken.

 

Voor het duurzaam verbeteren van het economisch functioneren van winkelgebieden werken we rollen als winkelstraatmanager, gebiedsmanager of vastgoedcoördinator.

De dienstverlening die door Areaal Advies kan worden geleverd  bestaan daarnaast uit producten en diensten op het gebied van portfoliomanagement, assetmanagement en op operationeel niveau. Ook kan Areaal Advies het beheer van vastgoedportefeuilles volledig uit handen nemen.  

 

We realiseren projecten en voeren het beheer uit binnen vooraf gestelde randvoorwaarden en hechten veel belang aan communicatie met alle belanghebbenden.

Daarnaast wordt Areaal Advies ingeschakeld om de interne bedrijfsvoering tegen het licht te houden. We geven organisatieadvies, voeren reorganisaties door en geven tijdelijk leiding aan afdeling, sectoren of teams.

 

Interim & Detachering

Wij bieden een professionele oplossing voor situaties waarin extra kennis en menskracht nodig is. We vinden snel onze weg in een organisatie en we kunnen worden ingezet op projectbasis of als tijdelijke vervanging.