Interim & Detachering

Wij bieden een professionele oplossing voor situaties waarin extra kennis en menskracht nodig is. We vinden snel onze weg in een organisatie en we kunnen worden ingezet op projectbasis of als tijdelijke vervanging van een vaste kracht.

Kenmerkend aan Areaal Advies is dat we haalbare en realistische adviezen geven, die werkelijk uitvoerbaar zijn. Uit onze adviezen komt daarom regelmatig de vraag voort of we ook de uitvoering kunnen verzorgen. Wij nemen daarin graag onze verantwoordelijkheid en onze interimmers weten snel hun weg te vinden binnen een gemeente, woningcorporatie of vastgoedpartij.

We zijn in staat om beleid op te stellen en door de bestuurlijke besluitvorming te loodsen, inclusief de bijbehorende participatietrajecten. Onze ervaren mensen worden ingezet als Projectleider Horeca- en toerisme, Beleidsadviseur EZ, Accountmanager EZ, winkelstraatmanager, Assetmanager, etc.

Voor woningcorporaties, gemeentelijke overheden en commerciële vastgoedeigenaren werken we aan de beleving en kwaliteit van het commercieel- en maatschappelijk vastgoed, om zo een positieve bijdrage te leveren aan het woonklimaat. De ruimtelijk-economische kennis en de ervaring op het gebied van vastgoedbeheer binnen Areaal Advies zorgt voor een unieke en sterke combinatie. Hierdoor overzien wij het geheel, terwijl we op pandniveau het verschil maken.

Voor het duurzaam verbeteren van het economisch functioneren van winkelgebieden werken we in rollen als winkelstraatmanager, gebiedsmanager of vastgoedcoördinator. Onze dienstverlening bestaat daarnaast uit producten en diensten op het gebied van portfoliomanagement, assetmanagement en functies op operationeel niveau. Ook kan Areaal Advies het beheer van vastgoedportefeuilles volledig voor u verzorgen.