Overtuigend & betrokken

Onze adviseurs doen ruimtelijk-economisch onderzoek, stellen beleidsadviezen op en voeren ze uit. Naast kwantitatief onderzoek hebben we oog voor kwalitatieve aspecten, die niet in cijfers te vangen zijn. Met onze inhoudelijke vakkennis en expertise houden we rekening met de veranderende wereld, de politieke haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ons advies. Wij adviseren en ondersteunen overheden en marktpartijen in het maken van beleid en keuzes voor een fijn woon-, werk-, en leefklimaat voor iedereen. 

Passie & plezier

Wij werken met plezier aan creatieve ideeën, handvatten en uitvoeringsagenda’s die echt het verschil maken en een meerwaarde zijn voor bewoners, ondernemers, pandeigenaren en de gemeente. In de rol van onderzoeker en adviseur werken wij met passie als vernieuwer en aanjager en schakelen we snel tussen wisselende belangen, schaal, strategie en de praktijk van alledag. Wij hebben er plezier in om ons te verdiepen in een gebied vanuit haar contextuele situatie, zoals de historische kenmerken van een gebied en de bestaande initiatieven en kwaliteiten. 

Realistisch & duurzaam

Ruimtelijk-economische beslissingen leiden vaak tot effecten die nog langdurig merkbaar zijn. Tegelijkertijd zijn er grote verschuivingen door de uitbreiding van technologische mogelijkheden, sociale innovatie, een steeds mondiger wordende inwoner en consument, veranderende wetgeving, leegstand, vergrijzing en de uitdagingen van krimp. Hierdoor is in het ruimtelijk-economische vakgebied steeds meer behoefte aan creatieve maatwerkoplossingen. Wij hebben een grote ervaring met best-practices en volgen met betrokkenheid de ruimtelijke ontwikkeling. Met onze adviezen komen daadkrachtige en duurzame verbeteringen in dorpen en steden tot stand.