Door Areaal Advies

Deelprogramma’s Retail en Recreatie & Toerisme, gemeente Soest

De gemeente Soest werkt aan zes omgevingsprogramma’s, namelijk Wonen, Mobiliteit, Werken, Energietransitie, Water en Groen. Deze programma’s richten zich op de belangrijkste ruimtelijke vraagstukken in de gemeente en zullen in de komende jaren de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie verder concretiseren.

Binnen het omgevingsprogramma Werken heeft de gemeente Soest de expertise van Areaal Advies ingeschakeld voor het co-auteurschap van de deelprogramma’s Retail en Recreatie & Toerisme. De hoofdopgave van deze programma’s is om een goede balans tussen wonen en werken te realiseren, met passende voorzieningen en ruimte om te verblijven en te recreëren.

Areaal Advies draagt onder andere bij door het identificeren van trends, het interpreteren van onderzoeksgegevens en het actief formuleren van nieuwe beleidsuitgangspunten, om zo bij te dragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Soest.