Geke Schrijver

De grote drijfveer in mijn werk is verduurzaming – ik wil dat mijn werk een positieve impact maakt op dat vlak. Een duurzaam Nederland is écht mogelijk, maar dit vergt meer dan alleen technologische oplossingen. Ik vind het het leukst als ik mag werken aan complexe projecten waarbij nog niet helemaal duidelijk is hoe we bij het eindresultaat komen. Het leggen van een ingewikkelde puzzel en het bij elkaar brengen van belangen op zo’n manier dat we echt verduurzaming bereiken, is waar ik in mijn werk energie van krijg.

Ik droom graag groot, want een ambitieuze stip op de horizon motiveert me. Tegelijkertijd geloof ik ook dat waar je je elke dag mee bezig houdt net zo belangrijk is als die grote droom. Daarom haal ik inspiratie uit deze quote van Annie Dillard: “How we spend our days is, of course, how we spend our lives.” Terwijl ik het grotere plaatje niet uit het oog verlies, focus ik vooral op waar ik mijn dagen mee vul. Ik werkt het liefst elke dag aan het zetten van stapjes richting een wereld waarin we ons klimaat en onze natuur herstellen.