Achtfacettenmodel

Het ‘verbeteren van (winkel)gebieden’ is ons specialisme. Wij onderzoeken, geven advies, stellen visies op en voeren deze uit. Door deze praktijkervaring weten we ‘wat werkt en wat niet werkt’ in winkelgebieden. Onze ervaring, kennis en kunde komt samen in het Achtfacettenmodel.

Dit model levert een grondige analyse op van alle aspecten die van belang zijn in een dorps-, stads- of winkelcentrum. Het Achtfacettenmodel kan op verschillende manieren worden ingezet. Ten eerste biedt het Achtfacettenmodel inzicht in de krachten en kansen van een gebied. Ten tweede kan een winkelgebied met behulp van het Achtfacettenmodel worden vergeleken met andere gebieden. Ten derde is het model geschikt om winkelgebieden mee te monitoren gedurende langere tijd, waardoor de effectiviteit van de ingezette (beleids)instrumenten inzichtelijk wordt.

Analyse volgens het Achtfacettenmodel

Elk facet bestaat uit vier of vijf aspecten. Elk aspect wordt beoordeeld en dat levert een score per aspect op. Vervolgens wordt een gemiddelde score per facet berekend. Zo wordt duidelijk welke facetten in een winkelgebied al sterk zijn en welke facetten nog ‘bijgeslepen’ kunnen worden.

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod

Hoe is het kwantitatieve, kwalitatieve, relatieve aanbod, en hoe past dat aanbod bij de vraag?

Beleving

Beleving

Wordt de bezoeker voldoende ‘beleving’ geboden en regelmatig positief verrast?

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Hoe goed is het gebied bereikbaar en toegankelijk per auto, fiets, ov, voor mensen met een beperking?

Imago

Imago

Is het gebied herkenbaar bij bezoekers?

Fysieke omgeving

Fysieke omgeving

Hoe is de inrichting en staat van onderhoud van de openbare ruimte en de panden?

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Hoe duurzaam – zowel ecologisch als (sociaal-)economisch) – is het gebied?

Veiligheid en vertrouwen

Veiligheid en vertrouwen

Is het er veilig en beleeft de bezoeker dat zo?

Organisatie

Organisatie

Hoe zijn de stakeholders georganiseerd?

Verband met bezoekdoelen

In dit diagram zie je de meest voorkomende redenen om naar ‘de stad’, ‘het dorp’ of ‘het winkelcentrum’ te gaan. Aan de linkerkant staan de dingen waarvan je zegt: ik moet even naar de stad (het dorp, het winkelcentrum) om… Aan de rechterkant staan de dingen waarvan je zegt: ik wil even naar de stad om…. De bezoekdoelen in de bovenste helft zijn meer de materiële, commerciële activiteiten. In de onderste helft staan de meer immateriële, niet-(of minder) commerciële activiteiten. De verschillende bezoekdoelen stellen verschillende eisen aan het gebied. Binnen het Achtfacettenmodel wordt elk aspect op een andere manier gemeten en/of beoordeeld.

Areaal Advies geeft de onderzoeksresultaten van het Achtfacettenmodel visueel weer. Inzicht in het winkelgebied in één oogopslag!

Wanneer alle aspecten zijn gemeten, wordt er per facet een overallscore gegeven. Deze score correspondeert met een kleur in de grafische weergave van het model.

Contact

Wil je meer informatie over het Achtfacettenmodel, Areaal Advies, onze projecten, collega’s of vacatures?