Ruimtelijke Economie

Areaal Advies is gespecialiseerd in ruimtelijke economie in steden en dorpen, in centrumgebieden, wijkwinkelcentra en op bedrijventerreinen. We stellen strategische visies op, bedoeld om richting te geven aan alle betrokkenen en te vertalen naar beleid.

Onderzoek & Advies

We doen onderzoek naar en geven advies over winkelgebieden, detail- en ambulante handel, wijkeconomie, vrijetijdseconomie, horeca, recreatie en toerisme. Vaak gaat het om een uitgebreide detailhandelsvisie of een horecanota met bijbehorende uitvoeringsagenda. In alle gevallen zorgen wij voor breed gedragen beleidsstukken. We zijn sterk in gebiedsmanagement en interim-werkzaamheden.

We zijn in centrum- en winkelgebieden te vinden, waar we passantentellingen en consumentenonderzoek uitvoeren. De uitkomsten verwerken we in aantrekkelijke en goed leesbare rapportages met heldere adviezen en handvatten voor de uitvoering ervan.

Voor commerciële partijen zoals sportscholen of retailorganisaties doen wij vestigingsonderzoek, bijvoorbeeld door middel van op maat gemaakte locatiescans. Zo brengen we de marktpotentie van een locatie in kaart.

We hebben zelfs onze eigen analysemethode: Het Achtfacettenmodel

Centrummanagement & Brancheringsplannen

Voor het duurzaam verbeteren van winkelgebieden werken we als winkelstraatmanager, gebiedsmanager of vastgoedcoördinator. Hierbij staan we met de voeten in de klei. We lopen door gebieden, leren de ondernemers en de unieke kenmerken van het gebied kennen en zoeken daar de juiste identiteit bij. Doordat we veel retailers en retailconcepten kennen, kunnen we ook zeer specifieke aanvullingen voor het gebied aanbevelen en blijft het advies niet op een strategisch niveau steken. Onze brancheringsplannen zijn dus direct toepasbaar.

Als winkelstraat- of centrummanager werken we veel in gebieden die een impuls kunnen gebruiken. Wij combineren de kansen en resultaten uit het Achtfacettenmodel voor een gebied met onze kennis van de markt en doen dit met tomeloze energie. Hierdoor maken we het verschil in gebieden en bieden we méér dan alleen een centrummanager: wij maken de match tussen de juiste ondernemer en de perfecte locatie.

Interim & Detachering

Wij bieden een professionele oplossing voor situaties waarin extra kennis en menskracht nodig is. We vinden snel onze weg in een organisatie en we kunnen worden ingezet op projectbasis of als tijdelijke vervanging van een vaste kracht.

Kenmerkend aan Areaal Advies is dat we haalbare en realistische adviezen geven, die werkelijk uitvoerbaar zijn. Uit onze adviezen komt daarom regelmatig de vraag voort of we ook de uitvoering kunnen verzorgen. Wij nemen daarin graag onze verantwoordelijkheid en onze interimmers weten snel hun weg te vinden binnen een gemeente, woningcorporatie of vastgoedpartij.

We zijn in staat om beleid op te stellen en door de bestuurlijke besluitvorming te loodsen, inclusief de bijbehorende participatietrajecten. Onze ervaren mensen worden ingezet als Projectleider Horeca- en toerisme, Beleidsadviseur EZ, Accountmanager EZ, winkelstraatmanager, Assetmanager, etc.