Ruimtelijk-economisch onderzoek & advies

Areaal Advies is gespecialiseerd in ruimtelijke economie in steden en dorpen, in centrumgebieden, wijkwinkelcentra en op bedrijventerreinen. We stellen strategische visies op, bedoeld om richting te geven aan alle betrokkenen en te vertalen naar beleid.

We doen onderzoek naar en geven advies over winkelgebieden, detail- en ambulante handel, wijkeconomie, vrijetijdseconomie, horeca, recreatie en toerisme. Vaak gaat het om een uitgebreide detailhandelsvisie of een horecanota met bijbehorende uitvoeringsagenda. In alle gevallen zorgen wij voor breed gedragen beleidsstukken. We zijn sterk in gebiedsmanagement en interim-werkzaamheden.

We zijn in centrum- en winkelgebieden te vinden, waar we passantentellingen en consumentenonderzoek uitvoeren. De uitkomsten verwerken we in aantrekkelijke en goed leesbare rapportages met heldere adviezen en handvatten voor de uitvoering ervan.

Voor commerciële partijen zoals sportscholen of retailorganisaties doen wij vestigingsonderzoek, bijvoorbeeld door middel van op maat gemaakte locatiescans. Zo brengen we de marktpotentie van een locatie in kaart.

We hebben zelfs ons eigen analysemethode: Het Achtfacettenmodel