Areaal Advies zorgt voor verbetering!

Areaal Advies ontwikkelt duurzame, daadkrachtige adviezen en oplossingen voor ruimtelijk-economische en vastgoedvraagstukken. We zijn specialist in de koppeling van strategisch en uitvoerend werk voor overheden, woningcorporaties en vastgoedeigenaren.

Onze diensten

Wij werken met (gemeentelijke) overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en detailhandelsorganisaties. Omdat wij van verschillende partijen de belangen kennen én behartigen kunnen we vanuit verschillende invalshoeken problemen analyseren en oplossen. Hierdoor creëren we synergie in ieders leefomgeving en maken we op lokaal niveau het verschil naar een betere toekomst en een meer inclusieve maatschappij.

Ruimtelijk-economisch
onderzoek & advies

We doen onderzoek naar, geven advies en inspireren over ruimtelijk economische onderwerpen zoals: winkelgebieden, bedrijventerreinen, detail- en ambulante handel, wijkeconomie, recreatie en toerisme.

Vastgoed & Duurzaamheid

We werken aan het verbeteren van de beleving, kwaliteit en duurzaamheid van het commercieel- en maatschappelijk vastgoed, om zo een positieve bijdrage te leveren aan het woonklimaat.

Interim & Detachering

Wij bieden een professionele oplossing voor situaties waarin extra kennis en menskracht nodig is. We vinden snel onze weg in een organisatie en we kunnen worden ingezet op projectbasis of als tijdelijke vervanging.

Onze unieke aanpak

Het Achtfacettenmodel is een analysemodel dat een grondige analyse oplevert van alle aspecten die van belang zijn in een dorps-, stads- of winkelcentrum.

Doordat een uitgebalanceerde methodiek wordt gebruikt, kan een winkelgebied met behulp van het Achtfacettenmodel worden vergeleken met andere gebieden. Ook is het model geschikt om winkelgebieden te monitoren gedurende langere tijd, waardoor de effectiviteit van de ingezette (beleids)instrumenten inzichtelijk wordt.

Projecten

Door heel het land zijn wij actief. We doen diverse ruimtelijk-economische projecten voor onder andere gemeentelijke overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en grote detailhandelsorganisaties.

Ons team

Het hechte team van Areaal Advies bestaat uit gedreven en enthousiaste vakidioten. En omdat we allemaal onze specialismen hebben, kloppen we graag bij elkaar aan om zo het beste resultaat te bereiken.

Contact

Wil je meer informatie over het Achtfacettenmodel, Areaal Advies, onze projecten, collega’s of vacatures?