Over Areaal Advies

De adviseurs van Areaal Advies werken met veel plezier aan het verbeteren van gebieden, elk met hun eigen specialisme op het gebied van ruimtelijke economie, vastgoed en duurzaamheid. Als een vraagstuk echt complex wordt, komen wij het best tot ons recht. We hebben passie voor het vak en zijn een partner met wie het prettig samenwerken is.

We zijn actief in gebieden waar kansen – hoe klein ook – voor verbetering zijn. Soms zijn dat gebieden waar het economisch ‘niet lekker loopt’. Wat is de oorzaak en wat hebben de betrokkenen voor ogen? We praten met stakeholders en doen onderzoek. Dit leidt tot een strategische visie mét een realistisch uitvoeringsprogramma. Duidelijke stappen en samenwerking met een heldere taakverdeling geeft een blijvend resultaat! 

Een blijvend verschil maken in een stads-, dorps-, of winkelcentrum, een woonwijk of een bedrijventerrein, dát is waar we naar streven en waar we goed in zijn. Onze ervaren adviseurs halen alles uit de kast om de verbeterstrategie die we samen met alle betrokkenen hebben opgesteld, uit te voeren. We geven richting en houden de partijen op koers, ook als er soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt om het doel – bijvoorbeeld een florerend winkelgebied, een aangename woonplek of een duurzaam bedrijventerrein – te bereiken.

We gaan verder dan symptoombestrijding. Een gedegen onderzoek gaat aan onze adviezen vooraf, waarbij we niet alleen kijken naar de cijfers, maar juist naar de mens daarachter, ieder met zijn eigen verwachtingen, hoop, twijfels, dromen en wensen.

Aan de hand van het door ons ontwikkelde Achtfacettenmodel analyseren we dorps- stads- en winkelcentra op zichzelf en in vergelijking met andere gebieden. De uitkomsten verwerken we in aantrekkelijke, inspirerende rapportages met heldere adviezen en een realistisch uitvoeringsprogramma.

Onze opdrachtgevers zijn gemeentelijke overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en grote detailhandelsorganisaties. Omdat wij de belangen kennen én behartigen van verschillende partijen kunnen we vanuit verschillende invalshoeken problemen analyseren en oplossen.

Contact

Wil je meer informatie over Areaal Advies, onze projecten, collega’s of vacatures?