Maatschappelijk- & Commercieel Vastgoed

Op lokaal niveau het verschil maken naar een betere, gezondere toekomst en een meer inclusieve maatschappij!

Voor woningcorporaties en gemeentelijke – en rijksoverheden werken we aan het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit van het commercieel- en maatschappelijk vastgoed en de omgeving daarvan. Zo maken we de leefomgeving van mensen gezonder en beter.

Assetmanagement van Maatschappelijk – & Commercieel Vastgoed

In tegenstelling tot commerciële vastgoedportefeuilles is het doel van de vastgoedportefeuilles van overheden en woningcorporaties veel meer gericht op maatschappelijk rendement dan op financieel rendement. De leefbaarheid in de steden en wijken staat centraal. Leefbaarheid in de wijk vraagt om een sociale infrastructuur en dus om sociale netwerken. Woningcorporaties kunnen door het bezit van bedrijfsonroerend goed (niet-DAEB) verdere invloed uitoefenen op de leefbaarheid en daarmee tegelijkertijd de verhuurbaarheid en de waarde van de woningportefeuille laten stijgen.

Overheden gebruiken hun vastgoedportefeuilles om diversiteit en inclusiviteit te waarborgen in de stad door kostprijsdekkend te verhuren aan instanties die een meerwaarde hebben voor de stad.

De unieke mix van ervaring binnen deze vastgoedportefeuilles en de ervaring als bureau met ruimtelijke economie maakt dat Areaal Advies de ideale samenwerkingspartner is voor het oplossen van vragen binnen uw vastgoedportefeuille en de invloed op de omgeving.

Duurzaamheid & Vastgoed

De impact van de energietransitie is groot. In korte tijd moet de maatschappij overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Gemeenten en de vastgoedwereld staan hierbij voor een grote opgave. Wij helpen overheden en bij het opstellen van hun energiebeleid, maar ook organiseren we het implementeren daarvan. We kennen de technieken en innovaties op het gebied van duurzaamheid, kunnen draagvlak creëren bij eigenaren en ondernemers om hun energiebehoefte in kaart te brengen en weten hoe zij zichzelf en het gebied kunnen organiseren om geld en energie te besparen. Dit kan zijn op een bedrijventerrein, maar kan zeker ook in een centrumgebied van een stad of dorp.

Naast commercieel vastgoed en woningen dienen ook maatschappelijk vastgoed en gemeentelijke vastgoedportefeuilles te worden verduurzaamd. Dit zijn vaak grote en uitdagende portefeuilles met unieke objecten. Wij zorgen dat er maatwerkadviezen worden opgesteld en maken een plan van aanpak (routekaart) om de, vaak verplichte, verduurzamingsslag in de portefeuille te maken. Hierbij kijken we naar de haalbaarheid van beproefde ingrepen, maar staan open voor veelbelovende innovaties en trends waardoor op dat moment altijd de beste stap naar een duurzamere portefeuille wordt gezet.

Projectmanagement

Renovaties en transformaties van bedrijfsonroerendgoed geven vaak een enorme impuls aan een gebied. Niet alleen doordat de uitstraling van de panden verbetert, maar ook omdat een renovatie een unieke mogelijkheid geeft om de branchering te verbeteren. Vanuit een sturende rol coördineren we deze verbouwingen op het gebied van besluitvorming, draagvlak, financiële en juridische afwikkeling. Daarnaast zijn we op operationeel niveau de schakel tussen de ondernemers, de aannemer en de pandeigenaar. We onderhandelen met de huurders over schadevergoeding, uitplaatsing, contractbeëindiging en huurprijsherzieningen.