Door Areaal Advies

Projectmedewerker Lieven de Stad

Lieven de Stad is als commerciële aftakking van Woonstichting Lieven de Key met 1.800 eenheden een kleine dynamische vastgoedorganisatie voor woonstarters. Het team van Lieven de Stad focust zich op snelle en goede dienstverlening naar hun huurders waardoor er andere projecten op de plank blijven liggen. Om die reden heeft Lieven de Stad Areaal Advies gevraagd mee te draaien in het team als Projectmedewerker. Het gaat hier om projecten als: het herschrijven van de primaire interne processen, het updaten van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) en het zorgen voor duidelijkheid in het (nog) niet-renderende vastgoed.