Duurzame Bezoekerseconomie

Areaal Advies houdt zich bezig met onderzoek en advies op het gebied van ‘Duurzame bezoekerseconomie’. Denk hierbij aan horeca, leisure en toerisme. 

De ‘bezoekerseconomie’ draait om activiteiten en sectoren die samenhangen met het bezoeken van een plaats met als reden vrijetijdsbesteding, zaken doen of voor andere persoonlijke doeleinden. De juiste voorzieningen op de juiste plek bevordert de levenskwaliteit van inwoners. 

Een duurzame bestemming draagt bij aan economische, sociaal-culturele en ecologische beleidsdoelstellingen. Een duurzame bezoekerseconomie is van toegevoegde waarde voor zowel inwoners als voor toeristen. De bezoekerseconomie levert een waardevolle toevoeging aan de lokale economie en zorgt voor een hoger voorzieningenniveau.

We betrekken inwoners bij de ontwikkeling van de bezoekerseconomie en stimuleren culturele en sociale uitwisseling tussen partijen binnen een bestemming. Daarbij hebben we oog voor het minimaliseren van ongewenste neveneffecten, zoals overlast of druk op het landschap. Samen met u en de lokale en regionale stakeholders werken wij aan aantrekkelijke, leefbare en duurzame bestemmingen met zo min mogelijk impact op het milieu.

We bieden ondersteuning aan overheden bij onderzoek, beleids- en visievorming op het gebied van duurzame bezoekerseconomie. Ook zijn we betrokken bij de uitvoering hiervan door te werken als beleidsmedewerker, visitmanager of gebiedsmanager op dit gebied. We houden ons onder andere bezig met duurzame toeristische visies, actieplannen en adviezen, evenementenbeleid, horecabeleid en leisurebeleid.

Onze specialist Duurzame bezoekerseconomie Eva Niens werd geïnterviewd voor een fragment over Utrecht en Duurzaam Toerisme. Benieuwd naar het filmpje? Klik op de foto!