Duurzaamheid

Het verschil maken naar een betere, gezondere toekomst en een meer inclusieve maatschappij!

Voor woningcorporaties, overheden en commerciële vastgoedeigenaren werken we aan het duurzaam verbeteren van de beleving en kwaliteit van het commercieel- en maatschappelijk vastgoed, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving van mensen.

Duurzaamheid

Om de CO2 uitstoot te reduceren moet de maatschappij in korte tijd de energievraag omlaag brengen en van fossiele brandstoffen overschakelen naar duurzame energiebronnen. Ook is het noodzakelijk dat we onze leefomgeving aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Zo behouden we een prettige en goed functionerende samenleving. En om verdere uitputting van natuurlijke grondstoffen te voorkomen moet gezocht worden naar nieuwe manieren van bouwen. Overheden, zoals gemeenten, provincies en rijk, en zeker ook de vastgoedwereld staan hierbij nu voor grote opgaven. Gemakkelijk is het niet. Daarom helpt Areaal Advies bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie en organiseren wij ook de implementatie daarvan.

De experts van Areaal Advies staan klaar om te werken aan uw strategische vraagstukken en zorgen met veel energie voor duurzame resultaten.

Wat doen wij?

Areaal Advies kent de technieken en innovaties op het gebied van duurzaamheid,  de regionale energietransitie (RES) en circulariteit. Daarbij kunnen wij draagvlak creëren bij vastgoedeigenaren en ondernemers. Wij brengen hun energiebehoefte in kaart en laten zien hoe duurzame renovaties en transformaties van vastgoed een enorme impuls aan een gebied of zelfs regio kunnen geven.  Samen bekijken we hoe materialen maximaal hergebruikt kunnen worden en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Op gebiedsniveau maken we inzichtelijk waar hittestress of juist wateroverlast kan optreden.

Zo weten de vastgoedeigenaren en ondernemers hoe zij zichzelf en het gebied kunnen organiseren om energie te besparen en waarde toe te voegen aan hun leefomgeving en vastgoed. Dit zorgt ook voor financiële voordelen, die door de hele samenleving in de portemonnee gevoeld worden.

Waar en met wie werken wij?

Areaal Advies werkt op gebiedsniveau in woonwijken of op bedrijventerrein, maar ook op portefeuilleniveau voor woningcorporaties of gemeentelijke vastgoed. Wij zorgen dat er maatwerkadviezen worden opgesteld en maken een plan van aanpak om de, vaak verplichte, verduurzamingsslag in het gebied of de portefeuille te maken. Hierbij kijken we naar de haalbaarheid van beproefde ingrepen, maar staan we altijd open voor veelbelovende innovaties en trends. Daardoor wordt altijd de beste stap naar een duurzamere toekomst gezet.

Areaal Advies houdt zich ook bezig met onderzoek en advies op het gebied van ‘Duurzame bezoekerseconomie’. Denk hierbij aan horeca, leisure en toerisme. Lees meer over Duurzame Bezoekerseconomie op deze pagina.