Door Areaal Advies

Maatwerkadviezen verduurzaming maatschappelijk vastgoed Rijswijk

Voor de gemeente Rijswijk hebben we in samenwerking met bouAd adviesgroep bv een grote stap gezet in het verduurzamen van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Voor zestien panden is een maatwerkadvies opgesteld met daarin verschillende verduurzaamheidsscenario’s. Met behulp van deze scenario‚Äôs kon er een keuze worden gemaakt tussen verschillende duurzaamheidsmaatregelen die elk een ander effect en kostenplaatje hadden. Hierbij zijn adviezen opgesteld met betrekking tot de investeringskosten, terugverdientijd en de impact op het milieu (zoals CO2-besparingen). Op deze manier kunnen zowel de gemeente als de gebruikers van de panden beslissen welke optie het best past bij het ambitieniveau en de portemonnee.

Mark Hazebroek fungeerde voor Areaal Advies als spil tussen de gemeente Rijswijk en bouAd. Hierbij was hij degene die het proces en de tijdsplanning bewaakte. Marks expertise op het gebied van verduurzaming van (gemeentelijk) vastgoed en zijn bekendheid met de gemeente Rijswijk maakten hem uiterst geschikt als procesleider.