Door Areaal Advies

Horecavisie en terrassenbeleid, gemeente Utrechtse Heuvelrug

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het wenselijk dat de levendige dorpskernen worden ondersteund door een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van horecagelegenheden. Op dit moment ontbreekt echter een specifieke horecavisie en terrassenbeleid waarin de locaties en vereisten voor horeca-activiteiten binnen de gemeente zijn vastgelegd.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft Areaal Advies daarom gevraagd een beleidskader op te stellen dat duidelijk de doelen omtrent horeca en terrassen binnen de gemeente vaststelt. Hiervoor maken we een analyse van de huidige situatie met betrekking tot horeca en terrassen en gaan we in gesprek met verschillende stakeholders om de wensen en behoeften in kaart te brengen. Met deze informatie stellen we uiteindelijk een horecavisie, inclusief uitvoeringsparagraaf, toetsingskader en terrassenbeleid op.