Door Areaal Advies

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in Zuid-Holland

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is een grote opgave voor veel gebouweigenaren in Nederland. Denk aan musea, zorginstellingen, scholen, gebedshuizen en gemeenten. Ze kampen met hoge energiekosten en de investeringen voor verduurzamingsmaatregelen zijn groot. Gelukkig is er het landelijke ‘ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed’ dat door alle provincies wordt uitgevoerd. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen vanuit deze regeling gratis advies en ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Vanuit Areaal Advies mogen we – samen met onze partner bouAd adviesgroep bv – de eigenaren voorzien van duurzaamheidsadvies en procesbegeleiding.

In januari 2024 zijn we enthousiast gestart aan dit mooie project waarin we onze specialistische kennis van verduurzamingsvraagstukken aanbieden. We maken routekaarten voor vastgoedportefeuilles, stellen bestuurlijke besluitvormingsdocumenten op en begeleiden bij het aanvragen van subsidies (zoals DUMAVA en ISDE) en vergunningen. Daarnaast denken we ook mee met de provincie hoe de warmtetransitie op gebiedsniveau versneld kan worden. Een geweldige uitdaging om vastgoedeigenaren te ontzorgen en de provincie een stap verder te helpen! Dat doen we graag bij Areaal Advies!