Door Areaal Advies

Beleidsmedewerker Werklocaties, Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is een aantrekkelijke gemeente met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Om dit zo te houden heeft de gemeente verschillende beleidsdocumenten opgesteld, zoals de Strategie Werklocaties (2019) en het Regionaal Programma Werklocaties (2020). Om hieraan mee te werken zocht de gemeente Apeldoorn een interim-adviseur Werklocaties. Deze adviseur werkt aan verschillende urgente opgaven voor de bedrijventerreinen. De adviseur voert diverse werkzaamheden uit, waaronder het adviseren bij vergunningverlening of het uitwerken van duurzame principes voor toekomstige bedrijventerreinen.

Foto: Strategie Werklocaties Apeldoorn 2019