Door Areaal Advies

Brancheringsplan en Winkelstraatmanagement Dobbebuurt e.o. Amsterdam

Woningcorporatie Rochdale is een renovatietraject gestart waarin de woningen aan de Burgemeester De Vlugtlaan en Burgemeester De Fockstraat grondig worden gerenoveerd. Areaal Advies is ingeschakeld om de ondernemers, gevestigd in bedrijfspanden onder deze woningen, te begeleiden tijdens dit traject. Daarnaast wordt er een brancheringsplan opgesteld met een toekomstbestendige visie en analyses vanuit het Achtfacettenmodel over de kansen en bedreigingen voor het gebied.

Een Dobbeltje op zijn kant

De Dobbebuurt is zowel voor het stadsdeel als voor Rochdale een aandachtsbuurt omdat dit een van de slechtst scorende buurten is van Amsterdam op het gebied van buurttevredenheid en leefbaarheid. Het renovatieproject is daarom ook gericht op het versterken van de leefbaarheid, welvaart en veiligheid van de wijk. Vandaar dat er vanuit Rochdale een uitvraag is gedaan voor een brancheringsplan en winkelstraatmanager. Met dit brancheringsplan zorgen we voor een optimale invulling van de bedrijfsruimten. Het dient tevens als basis het ontwikkelen van een bredere visie op de bedrijfsruimten van het hele gebied.

We helpen met het benutten van de potentie van het gebied door deels te ondersteunen bij praktische zaken maar vooral door de ondernemers te helpen en te begeleiden in dit renovatietraject. Hierbij zijn we de verbindende factor tussen de pandeigenaar en de ondernemer en nemen we, vanwege de grote impact van de renovatie op de bedrijfsruimten, de ondernemer ‘aan de hand’ tijdens het gehele proces.