Door Areaal Advies

Brancheringsplan Postjesweg Amsterdam

Woningcorporaties Rochdale en De Key hebben Areaal Advies gevraagd een brancheringsplan op te stellen voor het bedrijfsonroerend goed aan de Postjesweg in Amsterdam.

Rochdale en De Key bezitten naast woningen ook bedrijfsonroerend goed. Deze bedrijfsruimtes zijn met name gevestigd in ‘plinten’ van wooncomplexen en hebben vaak een winkelfunctie. De invulling van deze bedrijfsruimten heeft impact op de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van een gebied. Om een optimale invulling te geven aan deze bedrijfsruimten is een brancheringsplan nodig. Dit brancheringplan kan tevens dienen als basis voor het ontwikkelen van een bredere visie op de bedrijfsruimten van het hele gebied.

Dit brancheringsplan schrijven wij op basis van een analyse van de straat en het omliggende gebied. Areaal Advies heeft hiervoor een eigen methode ontwikkeld: het Achtfacettenmodel.