Door Areaal Advies

Duurzaamheidscoördinator, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Areaal Advies werkt als duurzaamheidscoördinator om het speerpunt duurzaamheid uit de huisvestingsvisie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verder te brengen en de ambities op dit vlak richting 2030 te realiseren.

In deze functie versterken en ondersteunen we de Directie Huisvesting & Facilitair, om in co-creatie met hen, invulling te geven aan het verduurzamingsvraagstuk van de huisvesting. Dit sluit aan op de organisatiebrede programmagroep ‘Mission Sustainable’, waarbij wij ons richten op klimaat, circulaire economie en internationale sociale aspecten (minimaliseren van risico’s op schending van mensenrechten en internationale arbeidsvoorwaarden).