Door Areaal Advies

Duurzaamheidscoördinator bij Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam zet sterk in op het verduurzamen van de gebouwde omgeving en heeft grote ambities om een duurzaam woon- en werkklimaat te realiseren. Areaal Advies draagt hier aan bij en werkt als Duurzaamheidscoördinator voor Stadsdeel Noord. De duurzaamheidscoördinator is de schakel tussen bewoners, bedrijven, stadsdeel en diverse directies. Wij gebruiken onze kennis van de gebieden binnen het stadsdeel en zijn in staat om lokale en stedelijke opgaves aan elkaar te koppelen. Een breed georiënteerde en vooral interessante opdracht waarbij Areaal Advies haar expertise in duurzaamheidsopgaven op meerdere vlakken kan inzetten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verbinden van lokale en stedelijke opgaves;
  • Aanjagen en begeleiden van duurzame initiatieven van/voor bewoners en ondernemers;
  • Adviseren bij subsidieaanvragen, beleidsvragen, programma’s en projecten;
  • Bieden van een integrale blik en een groot netwerk.