Door Areaal Advies

Effectonderzoek schaalvergroting supermarkten Scherpenzeel

Voor de gemeente Scherpenzeel is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar het verplaatsen van de supermarkten in Scherpenzeel. De aanleiding was een gezamenlijk initiatief van de supermarkten en vastgoedeigenaren.

Er is een distributieplanologische berekening uitgevoerd, er zijn enquêtes afgenomen en er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers. Met de uitkomsten van de distributieplanologische berekening, de enquête en de interviews zijn er verschillende scenario’s opgesteld. Areaal Advies heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, de wenselijkheid en de economische effecten voor het centrum van de verschillende scenario’s.