Door Areaal Advies

Flitsbezorging vanuit Darkstores in de Gemeente Amsterdam

Flitsbezorgers winnen steeds meer terrein in Nederland. Vanuit zogenoemde darkstores beloven zij binnen tien of twintig minuten boodschappen bij de klant te brengen. In het afgelopen jaar zijn er in Amsterdam 31 darkstores geopend. Om de bezorgsnelheid te kunnen waarborgen zijn de darkstores vaak gevestigd dichtbij de klant, dus in de (woon)wijken rondom het centrum. In die woonbuurten geven sommige darkstores veel overlast en ze zijn, met hun gesloten uitstraling, niet bevorderend voor het straatbeeld.

Omdat flitsbezorging vanuit darkstores een relatief nieuw fenomeen is, heeft de gemeente Amsterdam nog onvoldoende (planologische) instrumenten om de vestiging van darkstores te reguleren. Areaal Advies ondersteunt de gemeente bij het opstellen van de bestuurlijke stukken en het bijbehorende besluitvormingstraject.