Door Areaal Advies

Gebiedsprofiel West-Kruiskade Rotterdam

De West-Kruiskade is een unieke winkelstraat in Rotterdam. De afgelopen jaren heeft het zich ontwikkeld tot een multiculturele winkelstraat met horeca. De winkelstraat is een weerspiegeling van de wijk. De ondernemers hebben achtergronden van over de hele wereld.

In opdracht van de “BIZ-eigenaren” van de West-Kruiskade heeft Areaal Advies een gebiedsprofiel gemaakt. Dat is een visie waarin staat hoe de straat er in 2030 uitziet. Met dit gebiedsprofiel krijgt de BIZ gereedschap samen met partijen in en rond de straat te werken aan de gemeenschappelijke visie. Het gebiedsprofiel en bijbehorende actieplan geven tools om nieuwe ondernemers te werven en daarmee het elan voor de straat te versterken.

Dit gebiedsprofiel schrijven wij op basis van een analyse van de straat en het omliggende gebied. Areaal Advies heeft hiervoor een eigen methode ontwikkeld: het Achtfacettenmodel.