Door Areaal Advies

Gebiedsregisseur Winkelcentrum de Hamershof, Gemeente Leusden

De gemeente Leusden wil winkelcentrum de Hamershof (door)ontwikkelen tot een compact en levendig dorpshart, waar mensen elkaar ontmoeten en waar volop ruimte is voor functiemenging. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in een grootschalige renovatie, een heldere gebiedsvisie en een bijhorende uitstraling en identiteit. Op dit moment wordt er samengewerkt maar met een te beperkt aantal mensen. Ook komt de gebiedsidentiteit nog niet voldoende tot uitdrukking. Aan Areaal Advies de taak om het gesprek met ondernemers en vastgoedeigenaren aan te gaan om meer onderlinge verbinding en draagvlak te creëren voor een sterk, toekomstbestendig Hamershof.