Door Areaal Advies

Horeca- en terrassenbeleid, Gemeente Amersfoort

In de horecabranche hebben veel ondernemers het momenteel zwaar. Daarom is het juist nu voor de ondernemers en de gemeente van belang om een actueel Horeca- en terrassenbeleid te hebben. De gemeente Amersfoort heeft behoefte aan een actueel kader om beter te kunnen sturen op (on)wenselijke ontwikkelingen, terwijl gevestigde en startende horecaondernemers beter willen weten waar ze aan toe zijn.

Daarnaast is er de behoefte om te bekijken of het mogelijk en wenselijk is om de regels omtrent terrassen, die nu (min of meer) voor de hele stad generiek gelden, per gebied aan te passen. Daarbij kan er worden gekeken naar de functie van het gebied waarin het terras is gelegen en de omgeving van het terras. Er worden op dit moment criteria gemist voor het verstrekken van een terrasvergunning.

De gemeente Amersfoort heeft Areaal Advies gevraagd om het huidige beleid te evalueren en het nieuwe horeca- en terrassenbeleid op te stellen, met inbreng van de ondernemers, bewoners en samenwerkingspartners in Amersfoort.