Door Areaal Advies

Interim Beleidsmedewerker Economie – Gemeente Deventer

In deze functie heeft Areaal Advies zich van 2019 tot 2022 ingezet voor het ontwikkelen van het economisch beleid in brede zin en specifiek op het gebied van: binnenstad, recreatie en toerisme, marketing en promotie en economische data.

Door de gemeente Deventer is Areaal Advies gevraagd om tijdelijk de functie van beleidsmedewerker Economie in te vullen. Er werden contacten onderhouden met ondernemers, vastgoedeigenaren, bestuurders, regiogemeenten en collega-ambtenaren. We waren verantwoordelijk voor de realisatie van projecten en producten uit de programmabegroting, het schrijven van college- en raadsvoorstellen en het adviseren van de programmamanager en het college van B&W.