Door Areaal Advies

Leegstandscoördinator “De Vulploeg” in Apeldoorn

In veel binnensteden neemt de winkelleegstand steeds verder toe. Zo ook in de binnenstad van Apeldoorn waar de leegstand inmiddels is opgelopen naar ruim 20% van het winkelvloeroppervlak. In opdracht van de gemeente Apeldoorn is Areaal Advies ingehuurd om te achterhalen wat de oorzaak is van (structurele) leegstand in bepaalde straten, en waarom deze leegstand niet wordt opgelost door ofwel een nieuwe invulling, ofwel een transformatie. Dit kan een transformatie naar wonen zijn, maar ook naar een andere functie (horeca, kantoor of ambacht). Doel van het project is het verminderen van de leegstand in de aanloopstraten binnen drie jaar met 50%.

Marktpartijen kijken in dit soort processen eerst naar de ‘quick wins’. Het feit dat er nog niet genoeg gebeurt met de huidige leegstaande panden, geeft al aan dat dit de meer complexe gevallen zijn. Door het gesprek aan te gaan met pandeigenaren blijkt vaak dat er meer mogelijk is dan in eerste instantie gedacht. Transformatie naar woningen is steeds vaker zowel (financieel) gunstig voor de eigenaar als gunstig voor de buurt omdat er een nieuwe passende invulling komt in een leegstaande ruimte.

Binnen dit project spreken we met pandeigenaren van commercieel vastgoed in zes Apeldoornse straten: de Asselsestraat, Hofstraat, Nieuwstraat, Brinklaan, Stationsstraat en Molenstraat-Centrum. We bespreken de transformatiemogelijkheden en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo nodig proberen we het proces van vergunningverlening binnen de gemeentelijke organisatie te vergemakkelijken. In sommige gevallen helpen we zittende ondernemers om te zoeken naar een meer kansrijke locatie.