Door Areaal Advies

Meting effectiviteit BIZ-en Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam is sinds enkele jaren als eigenaar van bedrijfsonroerend goed betrokken bij drie actieve BIZ-en in de stad. Hiermee onderstreept de corporatie het belang dat zij hecht aan een goede samenwerking in de winkelgebieden en het waarborgen van de kwaliteit van leefomgeving waar zij eigendom heeft. Door Woonstad Rotterdam is Areaal Advies gevraagd om te evalueren in hoeverre de bijdrage die zij aan de BIZ-en levert bijdraagt aan de doelen die zij stelt en hoe de corporatie voor extra energie kan zorgen.

To BIZ or not to BIZ?

We vroegen de financiƫle stukken op, analyseerden de jaarplannen en het functioneren van de BIZ-en. Daarnaast gingen we in gesprek met verschillende huurders in de winkelstraten om een beeld te schetsen hoe de gebruikers de inzet van de BIZ ervaren. Met het opgestelde afwegingskader kan de corporatie haar deelname aan nieuwe BIZ-en in haar werkgebied weloverwegen vormgeven: de corporatie kan als autonome eigenaar in het gebied opereren of haar rol in de BIZ afwegen als bijdrageplichtige, partner of (hulp)motor van de BIZ.