Door Areaal Advies

Onderzoek Polder Living & Lifestyle in Dronten

Voor de gemeente Dronten brengen we het aanbod en het functioneren van de bestaande detailhandelscentra in kaart en kijken we naar het functioneren van Polder Living & Lifestyle.

Polder Living en Lifestyle (PLL) is een concept waarbij verschillende artikelen worden verhandeld door startende kleine ondernemers die op zichzelf slechts een kleine oppervlakte (maximaal 20 m²) nodig hebben om hun producten aan te bieden. Het gaat daarbij onder andere om woonaccessoires, cadeauartikelen en handgemaakte artikelen.

We gaan in gesprek met de initiatiefneemster en een aantal ondernemers bij PLL. Wat is de achterliggende gedachte achter dit
concept en in hoeverre is het plaatsgebonden? Duidelijk wordt of PLL op een andere locatie mogelijk is en of het ondernemers
wegtrekt die zich anders in het centrum zouden vestigen.