Door Areaal Advies

Opstellen beprijzingsregeling voor evenementen in Amsterdam

Areaal Advies is gevraagd om een eenduidige en transparante beprijzingsregeling op te stellen voor evenementen in de openbare ruimte binnen de gemeente Amsterdam. In de Amsterdamse openbare ruimte worden jaarlijks diverse festivals georganiseerd; van De Parade en De Rollende Keukens, tot Amsterdam Dance Event en Kwaku. Die festivals dragen bij aan de diversiteit van het cultureel aanbod in de stad, maar leggen ook een beslag op de schaarse openbare ruimte. Immers: een park waar een festival georganiseerd wordt kan tijdelijk niet, of slechts beperkt, gebruikt worden om te sporten, te zonnen of buiten te spelen. Daarom heeft de Gemeente besloten dat evenementen waarbij sprake is van economische activiteit moeten gaan betalen voor het gebruik van de openbare ruimte.

Foto ¬©Erik van ’t Hoff