Door Areaal Advies

Passantenonderzoek op de markten van Deventer

Markten staan landelijk onder druk. De vraag naar producten van de markt is afgenomen, maar ook het aanbod loopt terug. Een terugloop in marktondernemers, verschraling van het aanbod en vergrijzing zorgen voor een minder populaire en aantrekkelijke markt. De gemeente Deventer werkt aan een actualisering van haar marktvisie om de neergang van de markt aan te kunnen pakken. Het belang van de markt voor het functioneren van de binnenstad is immers groot. Om tot een nieuwe marktvisie (en het daaruit volgende marktbeleid) te komen is het van belang om het huidige functioneren van de markt te analyseren. In november 2019 is onderzocht hoe de consument tegen de markten in Deventer aankijkt. De vragen in de enquête gingen onder andere over de beleving, het aanbod, toegankelijkheid en uitgaven op de markt. De uitkomsten geven de gemeente Deventer handvatten bij het opstellen van een op de vraag en aanbod inspelende marktvisie.

Het onderzoek

In november 2019 is onderzocht hoe de consument tegen de markten in Deventer aankijkt. De vragen in de enquête gingen onder andere over de beleving, het aanbod, toegankelijkheid en uitgaven op de markt. De uitkomsten geven de gemeente Deventer handvatten bij het opstellen van een op de vraag en aanbod inspelende marktvisie.