Door Areaal Advies

Projectadviseur Duurzaamheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Areaal Advies werkt als projectadviseur duurzaamheid mee in het team Mission Sustainable van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma Mission Sustainable richt zich op de verduurzaming van de hele organisatie BZ op het gebied van klimaat, circulaire economie en internationale sociale aspecten. Wij zetten duurzaam beleid om in duurzame acties.

In deze functie versterken en ondersteunen we de Hoofddirectie Bedrijfsvoering, om samen met hen, invulling te geven aan het verduurzamingsvraagstuk van de interne organisatie en mobiliteit.