Door Areaal Advies

Projectleider verduurzamen maatschappelijk vastgoed, Gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo heeft ambitieuze plannen als het gaat om het verduurzamen van het bestaande maatschappelijke vastgoed. Hierbij kijken ze verder dan het vastgoed dat gemeentelijk eigendom is. Zo is het ook wenselijk om scholen en overig maatschappelijk vastgoed waar de gemeente (subsidie)banden mee heeft te verduurzamen. Voor de aankomende Zomernota 2023 wil de gemeente een plan van aanpak hebben zodat er snel kan worden begonnen met het uitvoeren van de eerste verduurzamingsmaatregelen.

Areaal Advies is gevraagd om de verduurzamingsmogelijkheden voor de verschillende vastgoedobjecten te inventariseren en vervolgens een plan van aanpak op te stellen voor de gehele portefeuille. Hiervoor zullen we onder andere kijken naar de energiebalans, de mogelijke technische maatregelen, de kosten en baten en stellen we een afwegingskader op. Onze inzet vormt de basis voor het opstellen van een programma verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor zowel de korte als de lange termijn. Het is van belang om voor de aankomende Zomernota 2023 de quick-wins in kaart te hebben zodat het verduurzamingstraject kan worden opgestart.

Areaal Advies heeft veel ervaring met het opstellen van routekaarten en plannen van aanpak voor gemeentelijke verduurzamingsopgaven waardoor wij ons helemaal thuis voelen in deze opdracht. Een uitdagende opdracht dus waarbij we onze expertise goed kunnen inzetten!