Door Areaal Advies

Senior coördinerend adviseur vastgoed, Gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. Het is dan ook belangrijk om het maatschappelijke vastgoed goed te exploiteren, te onderhouden en daarbij waar mogelijk te verduurzamen. Om dit te kunnen doen heeft de gemeente een nieuw cluster vastgoed opgezet als onderdeel van het team Ruimtelijke Advisering.

Areaal Advies is gevraagd om een coördinerende rol op zich te nemen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de vastgoedcluster. Hierbij zullen we onder andere werken aan een uitvoeringsagenda voor het maatschappelijke vastgoed, inventaristeren en analyseren we de huidige exploitatie van het vastgoed en zijn we sparringpartner voor de portefeuillehouder. Daarnaast zijn wij binnen de gemeentelijke organisatie bezig met het opzetten van waardevolle samenwerkingsverbanden tussen collega’s van verschillende afdelingen. Dit is essentieel aangezien vastgoed over veel meer gaat dan alleen de stenen. Onze jarenlange ervaring met contractmanagement, exploitatiemodellen en budget- en kwaliteitsbewaking komen hierbij zeker van pas. Ook onze ervaring met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen we zeker toepassen in deze opdracht.

Een leuke uitdaging waarbij we de gemeente Voorschoten kunnen helpen met het versterken van de vastgoedcluster en waarbij we op alle onderdelen binnen het maatschappelijke vastgoed actief kunnen zijn.