Door Areaal Advies

Toekomstvisie Woonboulevard Utrecht, Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht staat in de nabije toekomst voor grote uitdagingen. Naar schatting zullen er in de komende twintig jaar ruim 100.000 inwoners bij komen, waardoor er circa 60.000 woningen én 85.000 banen moeten worden gecreëerd. Om deze verstedelijking in goede banen te leiden is het van belang dat niet alleen wordt gekeken naar de kwantiteit, maar vooral naar de kwaliteit van de stad. Juist daarom hebben het Rijk en de regio afgesproken om de ontwikkelingsmogelijkheden van de metropoolpoorten nader uit te werken in gebiedsonderzoeken, waaronder een gebiedsonderzoek voor de Woonboulevard Utrecht. Areaal Advies werd gevraagd om een toekomstvisie voor de Woonboulevard Utrecht te maken. Welke trends en ontwikkelingen zien we op het gebied van woonwinkels, mobiliteit, consumentenvoorkeuren en online winkelen? En wat betekent dat voor de huidige en toekomstige functies van het gebied?