Door Areaal Advies

Transformatie Manager Delfshaven, Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft, in de gebiedskoersen detailhandel, per wijk de winkelgebieden beschreven en hier een toekomstperspectief aangehangen. In het Nieuwe Westen zijn (gedeeltes van) de Vierambachtstraat, de Nieuwe Binnenweg en de Aelbrechtskade tot transformatiegebied benoemd. In deze straten is sprake van leegstand; dit baart omwonenden zorgen en doet afbreuk aan de detailhandelstructuur in het gebied. Areaal Advies treedt als transformatiemanager op in dit gebied. Aan de transformatiemanager de taak om de detailhandelsstructuur te herstellen en de transformatie van leegstaande winkelpanden aan te jagen.