Door Areaal Advies

Transformatiemanager Delfshaven, Gemeente Rotterdam

In de Gebiedskoersen Detailhandel heeft de gemeente Rotterdam per wijk de winkelgebieden beschreven en hier een toekomstperspectief voor opgesteld. In het Nieuwe Westen zijn (gedeeltes van) de Vierambachtstraat, de Nieuwe Binnenweg en de Aelbrechtskade tot transformatiegebied benoemd. In deze straten is sprake van leegstand; dit baart omwonenden zorgen en doet afbreuk aan de detailhandelstructuur in het gebied. Areaal Advies treedt als transformatiemanager op in dit gebied. Aan de transformatiemanager de taak om de detailhandelsstructuur te herstellen en de transformatie van leegstaande winkelpanden aan te jagen.