Door Areaal Advies

Transformatie winkelvastgoed Rotterdam-Zuid

Winkelboulevard Zuid (Beijerlandselaan en Groene Hilledijk) in Rotterdam is één van de winkelgebieden die als kansrijk is aangewezen. Om dit winkelgebied verder te versterken heeft Areaal Advies voor de gemeente Rotterdam winkelpanden in het Kolkengebied onderzocht op draagvlak voor transformatie naar andere, niet-publieksgerichte, functies, zoals wonen.

Door middel van gesprekken met huurders en pandeigenaren is onderzocht welk draagvlak er is voor transformatie en onder welke voorwaarden zij bereid zijn om transformatie te realiseren. Uiteindelijk is per pand een overzicht gemaakt waarin is aangegeven hoe kansrijk transformatie van publieksgerichte naar niet-publieksgerichte functie is. Per pand is ook een advies gegeven over aanpak, eventuele maatregelen en instrumenten. Door de gesprekken is er tevens bewustzijn en draagvlak ontstaan bij de huurders en pandeigenaren voor transformatie. De gemeente Rotterdam kan met behulp van de analyse met haar eigen instrumentarium aan de slag in het gebied. Het gebied kenmerkt zich in 2018 na transformatie door een gezondere dynamiek en een gemengde invulling.