Door Areaal Advies

Verbeterplan data-organisatie bij De Key in Amsterdam

Woonstichting De Key in Amsterdam heeft Areaal Advies gevraagd om advies te geven over de verdere ontwikkeling van het Complexportaal. Dit doen wij door de informatiebehoefte van de werknemers te onderzoeken en het gebruik van de data in kaart te brengen. In de rol van projectleider geven we advies over eventuele aanpassingen aan en het herinrichten van het Complexportaal met als doel het ontwikkelen van een werkbare en informatieve tool voor de gehele organisatie.

De data in het Complexportaal wordt gebruikt op alle niveaus in de organisatie. Daarom is het essentieel dat alle beschikbare data over de vastgoedportefeuille wordt ingebracht in het Complexportaal en overzichtelijk wordt weergegeven. Momenteel lopen de informatiestromen langs elkaar heen en kan de informatieoverdracht tussen collega’s worden verbeterd. De afdeling Wonen heeft daarom de wens geuit om de data op één plek te verzamelen zodat elk niveau in de organisatie over dezelfde informatie beschikt en er efficiënter gewerkt kan worden.