Door Areaal Advies

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Amsterdam

Areaal Advies zette zich in als Projectleider ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ voor de gemeente Amsterdam. Voor de hele portefeuille gemeentelijke huisvesting stelde wij voor elk pand een plan van aanpak op om de verduurzamingsopgaven te realiseren.

Om de klimaatdoelen van het VN-Klimaatakkoord van Parijs 2015 te halen wordt de wetgeving voor de energieprestatie van gebouwen steeds meer aangescherpt. De Amsterdamse bestuurlijke ambities gaan een stap verder dan de landelijke wet- en regelgeving; de eigen organisatie moet in 2030 volledig duurzaam moet zijn. Om de gewenste verduurzamingsopgave voor het gemeentelijk vastgoed te kunnen realiseren, moeten in de komende tien jaar ruim 50 panden zijn verduurzaamd naar het gewenste niveau.