Max Olzheim

De relatie tussen mens en omgeving is een onderwerp dat me al lang boeit. Hoe we als mens leven, hoe dit verschilt van regio tot regio en wat voor impact dit vervolgens heeft op de samenleving en het milieu zijn onderwerpen die mij altijd al hebben aangesproken. Waar er uitdagingen zijn in de relatie tussen mens en milieu vind ik het interessant om te onderzoeken waarom deze knelpunten zich voordoen en hoe we ze kunnen aanpakken.

Door mijn studieachtergrond beschik ik over een brede basis waarmee ik duurzaamheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken kan benaderen. Mijn opleiding in toerisme aan de Universiteit Wageningen heeft me specifiek toegerust voor vraagstukken binnen het domein van toerisme en de vrijetijdseconomie. Tegelijkertijd voel ik me ook vertrouwd met bredere ruimtelijke uitdagingen in de stedelijke omgeving, dankzij mijn huidige studie, de master Metropolitan Analysis, Design and Engineering.

Mijn grootste interesse ligt in het samenvoegen van beide perspectieven om te onderzoeken hoe een duurzame bezoekerseconomie in stedelijke gebieden gerealiseerd kan worden. Ik ben erg enthousiast om de praktijk dichterbij te brengen, mezelf verder te ontwikkelen, en om als werkstudent bij Areaal Advies samen bij te dragen aan deze duurzame oplossingen.