Door Areaal Advies
  • Column

De 5 rollen van een interimmer

Binnen een organisatie komen de meest uiteenlopende en soms bijzondere projecten voorbij. Dat levert ook verschillende opdrachten op, en daarin zijn er dus ook verschillende rollen voor de interimmer. Soms zijn er simpelweg extra handen geboden en moet je bijspringen maar in andere gevallen is speciale kennis en kunde nodig. De vraag naar (extra) capaciteit kan voortkomen uit een gebrek aan mensen of vaardigheden binnen de organisatie. Interimopdrachten komen voort uit een behoefte aan één van deze factoren – of beide. Wat is de rol van deze interimmers en hoe kunnen zij belangrijk zijn voor het (blijvend) verbeteren van de organisatie?

Er zijn verschillende redenen denkbaar om een interimmedewerker in te zetten. Een interimmer levert extra handjes, een frisse blik op de organisatie, brengt kennis, kunde en ervaringen mee uit andere opdrachten en organisaties. Bij Areaal Advies staat bovendien een organisatie achter de schermen klaar om mee te denken. Wij zien vijf verschillende redenen en dus vijf verschillende typen interim-werkzaamheden:

  1. inzet bij een tekort aan personeel;
  2. uitbesteding van projectmatig werk;
  3. tijdelijke vervanging;
  4. om weerstand binnen de organisatie te doorbreken;
  5. of juist de organisatie te beschermen.

Hoe zorg je voor een blijvend resultaat?

Een interimopdracht is tijdelijk en daar zijn we ons als interimmer in de werkzaamheden altijd van bewust . De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de investering die de organisatie maakt, zich uitbetaalt in een structureel verschil en een blijvend resultaat binnen de organisatie. Daarom is het belangrijk om gedurende de interimperiode het einddoel nauwlettend in de gaten te houden.

Onze aanpak is om altijd direct bij binnenkomst snel de weg te vinden binnen de organisatie. Het is belangrijk om meteen te praten met direct betrokkenen: met wie werk je samen, waarom werk je met die mensen samen, wat zijn hun taken en hun verwachtingen, wat zijn eigenschappen van het team en vooral: wat is de sfeer binnen het project of het team? Daarbij is het van belang om gedurende de werkzame periode alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo wordt duidelijk welke stappen (al) gezet zijn, hoe deze gezet zijn en wat anderen zelf kunnen doen.

Een voorbeeld uit onze praktijk is het opzetten van een jaarlijks terugkerende monitor van woningbouwplannen rondom Schiphol. Om deze monitor ieder jaar efficiënt bij te kunnen houden moet vanaf het begin dezelfde manier van werken worden aangehouden en de beschikbare instrumenten op een goede manier worden ingezet. Zo zetten we een duidelijke werkwijze neer waar organisaties zelf mee aan de slag kunnen – al blijven we natuurlijk altijd bereikbaar.

Weerstand doorbreken

In de twee laatst genoemde rollen, die gericht zijn op de organisatie, is het voordeel dat vreemde ogen kunnen dwingen. Voor professionals die zelf deel uitmaken van een organisatie is het soms lastig om een volledig overzicht te houden, of om impopulaire maatregelen te nemen.

Het is als interimmanager belangrijk om het overzicht te bewaren en de juiste mensen te betrekken bij het proces. Gedurende de werkzaamheden komen we ook weerstand tegen, niet geheel onverwacht want dit is de reden waarom we zijn ingehuurd. Als interimmedewerker is het belangrijk om een klankbord hebt om te kunnen sparren en afwegingen kunt maken in het oplossen van tegengekomen weerstand.

Deze processen zien we bijvoorbeeld terug in de functie als winkelstraatmanager waar tussen betrokken partijen in de winkelstraat onenigheid kan bestaan of in een grootschalig renovatieproject in een woningcorporatie. In deze rol wordt een spel gespeeld tussen verschillende partijen: externen staan los van de organisatie en kunnen de onderhandelingen zo spelen dat de organisatie onafhankelijk kan blijven opereren.

De sleutel tot een succesvolle interimperiode ligt volgens ons in het in gedachte houden van de verschillende rollen die je als interimmer kan aannemen en het in gedachte houden van het (eind)doel van het project. Hoe sneller je als interimmer de organisatie en cultuur weet te doorgronden, hoe beter het resultaat dat je uiteindelijk kan neerzetten voor dezelfde organisatie.

Heeft u onze projecten al gezien? Zelf ook behoefte aan een frisse en onafhankelijke blik of extra handjes? Wilt u eens doorpraten over wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem contact op met één van ons!