Door Areaal Advies
  • Artikel

De klik tussen de lokale politiek en een centrummanager

Als expert op het gebied van binnenstadseconomie en beleidsadvisering worden we vaak gevraagd om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van dynamische en aantrekkelijke centra. Dit doen wij door (horeca- of detailhandels-) beleid op te stellen of door ons in te zetten als winkelstraatmanager of vastgoedregisseur. De komende tijd ligt bij ons extra nadruk op opdrachten binnen het centrummanagement.

Centrummanagement draait om het organiseren, structureren en communiceren met en tussen de diverse belanghebbenden in een bepaald gebied. Dit kan bijvoorbeeld een binnenstad, bedrijventerrein of een winkelcentrum zijn.

Een centrummanager heeft per definitie een verbindende rol, tussen ondernemers onderling, pandeigenaren en de gemeente. In veel gevallen heeft die verbinding ook een politieke kant, bijvoorbeeld bij het verbinden van het gemeentebestuur, de lokale ondernemers en de gemeenschap. Hierover ging tijdens de week van het centrumgebied, georganiseerd door DNWS, dan ook één van de online sessies. Adviseur Ruimtelijke Economie Casper Leerssen nam hieraan deel en deelt met jullie graag zijn inzichten voor centrummanagers actief in een politiek bestuurlijke omgeving.

Allereerst is het goed om te weten dat de fase waarin een centrummanager betrokken wordt bepaalt in hoeverre hij of zij zich bezig houdt met het ‘meekrijgen’ van de gemeentelijke organisatie. Onderstaande inzichten gaan ervanuit dat de centrummanager in een vroege fase van de centrumontwikkeling betrokken wordt en daarom meewerkt aan de planvorming en besluitvorming. Dit is de meest voor de hand liggende fase omdat de centrummanager op deze manier doordrongen is van en eigenaarschap voelt bij de opgestelde en door de gemeente vastgestelde (centrum)visie.

1. Begrijp de dynamiek tussen Gemeenteraad en College

Als centrummanager is het essentieel om de dynamiek tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te begrijpen. De gemeenteraad is kaderstellend en heeft een controlerende rol, terwijl het college het dagelijks bestuur vormt en beleid uitvoert. Zorg ervoor dat de plannen voor de ontwikkeling van het centrumgebied worden opgenomen in het bestuursakkoord en de voorjaarsnota. Betrek de raadsleden met affiniteit met ondernemerschap en het centrum actief bij dit proces.

2. Blijf onafhankelijk en transparant

Als centrummanager is het van groot belang om onafhankelijk te blijven en een gunfactor te hebben bij alle politieke partijen. Vermijd lidmaatschap van politieke partijen of ondernemersverenigingen om te voorkomen dat je in politieke spelletjes verzeild raakt. Wees transparant over je belangenbehartiging voor het geheel van de binnenstad en vertegenwoordig de belangen van het collectief.

3. Creëer samenwerking en draagvlak

Positioneer de binnenstad als één bedrijf en zorg voor een bestuurlijk overleg met de wethouder en relevante ambtenaren. Stel een ‘binnenstadteam’ samen en zorg voor terug- en vooruitblik momenten op ontwikkelingen in het centrumgebied. Maak gebruik van inspreekmomenten bij de raad door ondernemers het woord te laten doen en betrek hen actief bij het proces.

4. Omarm brede maatschappelijke opgaven

De opgaven waar je als centrummanager mee te maken krijgt, zijn steeds breder geworden. Denk aan mobiliteit, duurzaamheid, werkgelegenheid en digitalisering. Deze bieden kansen, omdat veel van deze vraagstukken samenkomen in het centrumgebied. Positioneer het centrumgebied als een plek die een bijdrage levert aan brede welvaart, leefbaarheid en toegankelijkheid.

Areaal Advies

Bij Areaal Advies halen we energie uit het ondersteunen van gemeenten bij het versterken van hun centrumgebieden. Samen streven we naar levendige, bruisende en toekomstbestendige centra waar bewoners, ondernemers en bezoekers zich thuis voelen. Met bovenstaande inzichten kunnen we deze missie hoog op de politieke agenda houden.