Door Areaal Advies
  • Nieuws

Duurzaamheid toegevoegd aan specialismen bij Areaal Advies door het vastleggen van Mark Hazebroek als partner

Per 1 januari is Mark Hazebroek toegetreden als partner bij Areaal Advies. Mark heeft, bij diverse woningcorporaties en gemeenten, 15 jaar ervaring in duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Mark vormt samen met Ellen Borgmeijer, Joost Nicasie en Joris Dahmen de directie van Areaal Advies.

Areaal Advies is ruim dertien jaar geleden opgericht als ruimtelijk economisch adviesbureau. In 2018 is een eerste verbreding van de aandachtsgebieden gemaakt door vastgoed, en dan vooral maatschappelijk vastgoed, toe te voegen als specialisme. Duurzaamheid is al langer een belangrijk thema bij de opdrachtgevers van Areaal Advies en nu is ook op dit vakgebied belangrijke kennis en veel ervaring toegevoegd aan het bedrijf.

“Met onze vier pijlers, Ruimtelijke Economie, Vastgoed, Duurzaamheid en Duurzame Bezoekerseconomie, kunnen wij onze opdrachtgevers voorzien van duurzame, daadkrachtige adviezen en oplossingen voor ruimtelijk-economische en vastgoedvraagstukken. We zijn specialist in de koppeling van strategisch en uitvoerend werk voor overheden, woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Met Mark kunnen we duurzaamheid inzetten om nog beter de verbinding te maken tussen onze pijlers.”, aldus Joris Dahmen.

Mark: “Afgelopen jaar is de samenwerking met Areaal Advies dusdanig goed bevallen dat we de samenwerking hebben omgezet in een partnerschap. De komende tijd wil ik duurzaamheid nog meer de katalysator laten zijn om vraagstukken voor opdrachtgevers in samenhang op te lossen. Zo kunnen we al onze pijlers inzetten om invulling te geven aan belangrijke onderwerpen als ‘schoon, heel en veilig’, herinrichting en transformatie, beleven en ontmoeten en natuurlijk CO2-reductie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.”