Door Areaal Advies
  • Duurzaamheid

Nieuwe klimaatdoelen met minder geld

Er is een nieuw tussendoel voor de reductie van CO2-uitstoot voor 2040 gesteld, maar de kassen van de gemeenten dreigen komende jaren leeg te raken. Is het voor de gemeenten dan nog (financieel) haalbaar om hun bijdragen te leveren? Lees tegen welke uitdagingen we de komende jaren aanlopen en waarom wij als Areaal Advies hier zo hard aan werken.

Nieuw tussendoel: 90% reductie van CO2-uitstoot in 2040!

Dat is de aanbeveling die de Europese Commissie afgelopen maand heeft gedaan. Het voorstel van de Europese Commissie zal worden besproken op een top van EU-leiders later dit jaar. 2050 lijkt ver weg en daardoor ontbreekt bij veel mensen het besef van urgentie in het verduurzamen van onze samenleving. Met dit nieuwe tussendoel, op weg naar het al bestaande einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn als samenleving, hebben we een meer concreet en meer tastbaar doel om heen te werken.

Demissionair klimaatminister Rob Jetten onderstreept het belang van deze stap en staat achter het voorstel van de commissie: “Het is goed dat Eurocommissaris Wopke Hoekstra het wetenschappelijk advies volgt en inzet op 90 procent minder CO2-uitstoot in 2040. Dat creëert ook kansen voor nieuwe groeimarkten in een duurzame en circulaire economie.”

Afgelopen jaren hebben we als Areaal Advies voor veel gemeenten gewerkt aan de verduurzamingsdoelstellingen voor hun vastgoedportefeuilles tot en met 2030 en hebben we ook meegewerkt aan de uitvoering daarvan. De nieuwe doelstellingen voor 2040 zorgen ervoor dat er nog eens kritisch naar de opgestelde routekaarten moet worden gekeken. Wanneer er nog geen routekaarten gemaakt zijn dan moet dit snel te gebeuren, want het verduurzamen van een vastgoedportefeuille gaat niet van de ene op de andere dag en 2040 is dan ineens wél snel bereikt.

Hoge ambities maar gemeenten in de rode cijfers

De investeringsopgave voor gemeenten zal dan ook groot worden de komende jaren. Daar komt bij dat vanaf 2026 veel gemeentelijke begrotingen in de min zullen schieten doordat er vanaf dan vanuit het Rijk minder geld komt voor de uitvoeringstaken (bron: benchmark Nederlandse gemeenten 2024 van BDO). Dit gaat zorgen voor flinke bezuinigingen en moeilijke keuzes voor gemeenten.

De oplossing hiervoor bestaat overigens niet alleen uit meer geld. Het tekort aan personeel maakt het voor gemeenten nu al lastig om de reguliere taken uit te voeren, laat staan de vele taken die nog op ze afkomen. De grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, woningbouw en de taken in het sociaal domein moeten centraal komen te staan in de samenwerking tussen Rijk en gemeenten. Deze opgaven moeten op meerdere vlakken worden gefaciliteerd, anders zal dit ten koste gaan van de lokale voorzieningen.

Met de verhoogde ambities op het gebied van CO2-uitstoot en de verminderde financiële middelen van de komende tijd houden wij ons hart vast. Leg dan nog de verkleuring in de politiek ernaast en het lijkt een bijna onhaalbare kaart.

Wij zetten echter vol in op het halen van de klimaatambities en proberen hier ons steentje aan bij te dragen door iedere dag vol passie en plezier hiermee aan het werk te blijven gaan.