Door Areaal Advies
  • Column

Tien jaar Areaal Advies

Times flies when you’re having fun! Op 13 november 2009 richtte ik Areaal Advies op. Waarom een eigen onderzoeks- en adviesbureau beginnen? Het draaide allemaal om professionaliteit, passie en plezier, om de mogelijkheid te creëren om alles uit de kast te kunnen halen om het opdrachtgevers naar de zin te maken. Maar ook om verlangen naar vrijheid de ruimte te kunnen geven en de mogelijkheid om werk en privé te kunnen combineren.

Maar op veel plekken in Nederland blijkt dat niet zo te zijn. Ik zag verloederde winkelgebieden, met leegstand en ongure types op straat. Om in zo’n gebied te wonen, dat kan toch voor niemand leuk zijn? Zo ontstond Areaal Advies, als vehikel om de wereld een beetje mooier te maken. Door te zorgen voor een fijn winkelklimaat, waar ondernemers het brood voor hun gezin verdienen en waar de buurtbewoners alles vinden wat ze nodig hebben, qua boodschappen en qua gevoel om er ‘gezellig even uit te zijn’.

Waarom Economie?

Op de middelbare school was het vak Economie verplichte kost. Waar de meeste leerlingen zuchtten, vond ik het heel leuk om te ontdekken hoe het bedrijfsleven werkte, hoe mensen door hun baan een inkomen verdienden, of beter nog: zichzelf konden ontplooien of van hun hobby hun werk maken. Alleen al die wonderlijke zin die beschreef wat economie was: “de mate waarin mensen in hun behoeften kunnen worden voorzien door middel van schaarse, alternatief aanwendbare productiemiddelen”. Het is veelzeggend dat ik deze zin die ik dertig jaar geleden voor het eerst hoorde, nog letterlijk kan opzeggen.

Door het vak Economie kwam het stripboek ‘Mijn leuk wereldje’ van Richard Scarry tot leven. In dit boek zie je dat de diertjes in Druktestad werken voor de kost, waar ze hun geld aan uitgeven en daarmee andere families een inkomen bezorgen. Allerlei beroepen komen voorbij, maar niet het mooiste beroep van allemaal: ‘adviseur ruimtelijke economie’. 

Waarom een onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtelijke economie?

Tijdens mijn studie Economie aan de Universiteit van Tilburg, vond ik het ’t meest interessant hoe de lokale economie van invloed is op het dagelijks leven in steden en dorpen. Afkomstig uit een Brabants dorp, viel het me tijdens mijn studententijd op dat er in een stad als Tilburg wijken waren waar het winkelgebiedje was verloederd door leegstand, vage figuren op straat en een aanbod dat niet veel toevoegde aan de behoefte van omwonenden. In die tijd werd een zaadje geplant dat er nog veel te verbeteren viel aan de zichtbare uitingen van economie in de ruimte om ons heen. De colleges van professor Boekema over waarom bedrijven zitten waar ze zitten, vestigingsplaatsfactoren en agglomeratie-effecten draaiden in feite maar om één ding: psychologie van de ondernemers en hun klanten, van ons allemaal dus.

Ondernemers kunnen de wereld veranderen! Deel uitmaken van het wonder dat een ondernemer mensen om zich heen verzamelt die door samen te werken, mooie en leuke dingen konden doen. Producten bedenken, maken, verkopen en daarmee een zinvolle bijdrage aan de maatschappij leveren. Dat wilde ik ook! Na 10 jaar adviseurschap in loondienst, was het tijd om mijn hart te volgen en mijn vleugels uit te slaan.

Samen is alles leuker!

Met niemand is het zo leuk als met Joost Nicasie. We waren eerst collega’s en hebben werk en privé nooit goed gescheiden kunnen houden, dus niet lang nadat ik de stap naar zelfstandig ondernemer maakte, gingen we dan ook als zakenpartners samen verder.

We hebben er vanaf het begin voor gekozen om een ‘echt’ bureau te zijn dat op alle vlakken professionaliteit uitstraalt. Daarom hebben we het bureau van meet af aan ingericht op groei. Na enige tijd met z’n tweeën te hebben gewerkt, zagen we dat er heel goede mensen waren ontslagen door de economische recessie rond 2008. Wij hadden het hartstikke druk en het voelde als onze maatschappelijke plicht om anderen een baan te bieden. Dat kwam mooi uit, want we vinden het ’t leukst om in een hecht team te werken. Dat brengt voor ons meer werkplezier, meer variatie in kennis, meer goede ideeën en de mogelijkheid om grotere projecten uit te voeren. En daarmee aantrekkelijkere winkelgebieden te creëren, voor bezoekers, ondernemers en pandeigenaren. De wereld een klein beetje mooier maken, niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende generatie.

Ondernemen is ook risico’s nemen

Ondernemerschap brengt ook risico’s met zich mee. De spanning of we een offerte mochten uitbrengen en of we niet te veel of te weinig werk zouden hebben, dat was inmiddels bekend. Het koortsachtig werken om tot de winnende offerte te komen, de teleurstelling als dat niet zo bleek te zijn en de euforie als ons een mooie opdracht werd gegund, maken ons vak juist spannend, afwisselend en mooi. Een heel ander risico kwam om de hoek kijken toen in 2016 bleek dat ik ernstig ziek werd. Dit trok een zware wissel op ons gezin, dat ook zijn weerslag had op ons bedrijf. Even overwogen we om met het bedrijf te stoppen, maar niets leek ons leuker dan door te gaan met Areaal Advies. Het besluit om door te gaan met het bedrijf, hebben we mede genomen door de overweldigende steun van onze opdrachtgevers, meer dan we hadden vermoed.

We zijn dus doorgegaan – weliswaar met een andere taakverdeling dan voorheen, waardoor we ook merkten dat het bedrijf er klaar voor was om wat meer op eigen benen te staan. Onze collega Joris Dahmen is inmiddels partner geworden. Daarmee hebben we meer kennis van vastgoed in huis en zijn we als bedrijf volwassener geworden. Ook onze medewerkers Demi, Eva en Casper maken inmiddels deel uit van ons team. Onze droom om een hecht team te hebben waarmee we zinvol en leuk werk met passie, plezier en professionaliteit kunnen uitvoeren, is realiteit geworden!