Door Areaal Advies
  • Column

Toerisme op de klimaatconferentie van Glasgow

Nieuws over duurzaamheid! Afgelopen maand stond Glasgow in het teken van de conferentie over klimaatverandering, gehouden door de Verenigde Naties.  Op de conferentie werd het ‘klimaatpact van Glasgow’ aangenomen, waarin onder andere werd afgesproken steenkoolgebruik en methaanuitstoot te verminderen en de ontbossing te stoppen en om te keren.

Ook speciaal voor toerisme werd een verklaring gelanceerd, de ‘Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism’. De verklaring werd opgesteld uit initiatief van onder andere de UNWTO (World Tourism Organisation) en de UNEP (United Nations Environment Programme).

Door het ondertekenen van de verklaring moeten de toeristische organisaties binnen een jaar een concreet klimaatplan opstellen. Daarin moeten ze onder andere ingaan op hoe ze van plan zijn toeristische CO2 uitstoot te verminderen, met als einddoel om binnen tien jaar de toeristische uitstoot te halveren en in 2050 naar nul emissie te gaan. Ook is doel dat de verschillende organisaties contact met elkaar zoeken en samenwerken om de verduurzamingsambities te behalen. Meer dan 300 toeristische organisaties hebben de verklaring ondertekend, waarvan uit Nederland onder andere de NBTC, CELTH en ANVR.

Hoe de toeristische organisaties deze klimaatdoelen willen gaan bereiken zullen ze komend jaar dus moeten onderzoeken en bedenken. Wanneer toeristische organisaties actiever bezig zijn met duurzaam toerisme zal dat een positieve invloed hebben op de algemene verduurzaming van (stedelijke) toeristische bestemmingen. Door de nieuwe inzichtelijkheid over toeristische emissies en plannen om die te verminderen zullen Nederlanders in de toekomst hopelijk duurzamer op reis kunnen en Nederlandse bestemmingen nog meer verduurzaamd worden.

Het opstellen van de verklaring is een mooie stap naar een toekomst met duurzamer toerisme!